Gezonde school

Gezonde en duurzame school
Gezonde voeding en beweging zijn belangrijk en van invloed op de leerontwikkeling.
Daarom zijn wij een gezonde school. De tijd en aandacht voor gezondheid is verweven met de dagelijkse gang van zaken op school. We werken planmatig en structureel aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen.

Bij een gezonde leefstijl hoort niet alleen goede voeding en voldoende beweging. De mentale, geestelijke en emotionele gezondheid staat voorop. Welke gewoontes zijn goed voor je? Hoe ga je gezond met elkaar om? Hoe zien gezonde relaties er uit? Het zal allemaal vragen waar wij met onze leerlingen over in gesprek gaan.

GBS Fontanus heeft het vignet Gezonde School ontvangen. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. We blijven dit keurmerk hanteren. GBS Fontanus heeft gekozen voor de thema’s ‘sport en beweging’ en ‘gezonde voeding’ om een gezonde levensstijl te stimuleren.

De Gezonde School gaat uit van de volgende pijlers:

  • Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid.
  • Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag wordt gestimuleerd door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. We hebben een beweegvriendelijk schoolplein en onlangs is er een extra groenstrook aangelegd. Daarnaast hanteren we vaste fruitdagen in samenwerking met ouders.
  • Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Dit gebeurt onder andere door het gericht volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en fysieke ontwikkeling.
  • Beleid: maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leerkrachten zijn vastgelegd.

Duurzaamheid vinden wij belangrijk: met de kinderen spreken wij over een wereld waarin mens, milieu, en economie met elkaar in evenwicht zijn en welke verantwoordelijkheid de mens hierin heeft. Hierbij betrekken we ook de opdracht die God ons geeft om zorg
te dragen voor de schepping.