Gezonde school

Onze school is gezond

Gezonde voeding en beweging zijn belangrijk en van invloed op de leerontwikkeling.
Daarom zijn wij een gezonde school. De tijd en aandacht voor gezondheid is verweven met de dagelijkse gang van zaken op school. We werken planmatig en structureel aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen.

Bij een gezonde leefstijl hoort niet alleen goede voeding en voldoende beweging. De mentale, geestelijke en emotionele gezondheid staat voorop. Welke gewoontes zijn goed voor je? Hoe ga je gezond met elkaar om? Hoe zien gezonde relaties er uit? Het zal allemaal vragen waar wij met onze leerlingen over in gesprek gaan.

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! GBS Fontanus heeft gekozen voor de thema’s ‘sport en beweging’ en ‘gezonde voeding’ om een gezonde levensstijl te stimuleren.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Welbevinden. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in: We dragen zorg voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de Fontanus aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

De Gezonde School gaat uit van de volgende pijlers:

  • Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid.
  • Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag wordt gestimuleerd door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. We hebben een beweegvriendelijk schoolplein en onlangs is er een extra groenstrook aangelegd. Daarnaast hanteren we vaste fruitdagen in samenwerking met ouders.
  • Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Dit gebeurt onder andere door het gericht volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en fysieke ontwikkeling.
  • Beleid: maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leerkrachten zijn vastgelegd.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

 

Onze school is duurzaam

Duurzaamheid vinden wij belangrijk: met de kinderen spreken wij over een wereld waarin mens, milieu, en economie met elkaar in evenwicht zijn en welke verantwoordelijkheid de mens hierin heeft. Hierbij betrekken we ook de opdracht die God ons geeft om zorg
te dragen voor de schepping. In dit schooljaar is ‘PRACHTIG’ ons jaarthema en staat duurzaamheid in alle themavieringen centraal. Alle groepen hebben lesmateriaal en leesboeken gekregen rond dit thema, zo wordt er in de lessen ook aandacht gegeven aan duurzaamheid en de aan de vraag ‘wat kun jij hiervoor doen’.