ICT

Op GBS Fontanus maken we volop gebruik van de mogelijkheden die ICT ons onderwijs te bieden heeft.

In elk schoollokaal hangt een touchscreen. Voor activiteiten buiten de lokalen heeft de school de beschikking over een verrijdbaar digibord. In elk lokaal zijn moderne, vlotte PC’s beschikbaar. Kinderen maken elke dag gebruik van Chromebooks en tablets zodat het mogelijk is om een hele klas tegelijkertijd online aan opdrachten te laten werken.
Kinderen oefenen hun rekenvaardigheden op Rekentuin. Taal en spelling wordt met STAAL geoefend. Voor andere vakken gebruiken wij de software van SQULA.

In het kader van 21st-century-skills, onze methode voor wereldoriëntatie en onze visie op modern onderwijs, staan ICT-vaardigheden steeds meer centraal. Niet alleen het vergaren van kennis is belangrijk, maar in steeds grotere mate de handigheid waarmee leerlingen toegang tot een online wereld aan kennis en ervaring kunnen krijgen. In dit kader stimuleren wij in ons onderwijs steeds meer het gebruik van (digitale) presentatievaardigheden. We zijn bezig met het maken en bewerken van fotografie, film, muziek. Steeds meer ontdekken we de prachtige mogelijkheden die de techniek ons biedt!