Identiteit

Christelijk onderwijs
Voor ons is goed onderwijs Christelijk en Bijbelgetrouw onderwijs. We leren de kinderen dat God hen liefheeft en vertellen daarover uit de Bijbel. We helpen hen om zichzelf en elkaar te accepteren en te waarderen als unieke, door God geschapen kinderen: ieder met eigen talenten. Deze talenten mogen ze gebruiken en inzetten tot eer van God en ten dienste van de naaste.

Op school worden de kinderen zich ook bewust van hun plek en taak als christen in de maatschappij. We willen hun een goede basis geven en hen weerbaar maken voor een leven als kind van God in deze wereld.

In onze groepen laten we ons leiden door wat Jezus zegt in de Bijbel: ‘Volg Mij.’ In de omgang met onze leerlingen willen we laten zien dat ze een geliefd kind van God zijn. We willen hen voorgaan in het liefhebben van onze naaste en onszelf. Deze liefde voor God en de naaste is verweven in de normen en waarden in onze groepen. Hiermee willen we een duidelijk en veilig pedagogisch klimaat scheppen.

Deze levensbeschouwing roept ons ook op om het best denkbare onderwijs aan de kinderen te bieden. Er wordt gestreefd om de uniciteit van zowel de leerling als de leerkracht te ontdekken door ruimte te maken voor talentontwikkeling. Zo stemmen we ons onderwijs door de leerkracht af op de onderwijsbehoefte van de leerling.

De identiteit van de school vloeit niet automatisch voort uit onze grondslag. De identiteit wordt iedere dag ‘gemaakt’ door het samenspel van leerlingen, leerkrachten en ouders. Dat zie je, dat voel je, dat ervaar je wanneer je op onze school rondloopt. Dat zie je niet alleen in het godsdienstonderwijs, maar ook in het pedagogisch en onderwijskundig handelen van het team. Leerkrachten zijn belangrijke identiteitsdragers.

We vinden het belangrijk dat er een goede verbinding is tussen de geloofsopvoeding thuis, in de kerk en op school. Samen met de ouders bouwen we aan een gemeenschap waar we in verbondenheid werken aan goed, christelijk, Bijbelgetrouw onderwijs. Dit geven we vorm binnen de kaders van onze grondslag en het identiteitsdocument.

Dit vinden wij belangrijk

  • We leren de kinderen dat God hen liefheeft, ieder met zijn of haar eigen talenten.
  • Door een samenspel van team, directie en ouders vormt zich een gemeenschap die de identiteit van de school versterkt.
  • De school heeft een herkenbare pedagogische identiteit.
  • Onze identiteit is sterk en zichtbaar in het uitdragen van onze identiteit door alle medewerkers.
  • De kinderen leren bij ons op school praktisch vorm te geven aan het christen-zijn in de maatschappij.

 

Welkom
Ouders, bestuur en leerkrachten nemen de Bijbel aan als het Woord van God. De Bijbel is het uitgangspunt voor hun leven, voor hun doen en laten, voor de omgang met elkaar en voor het onderwijs. Iedereen die dit onderschrijft, is bij ons van harte welkom. In de dagelijkse schoolpraktijk wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de christelijke opvoedingssituatie thuis.

Identiteitscommissie
De Fontanus is een van de scholen van de CorDeo scholengroep. Ouders van kinderen op de Fontanus kunnen lid worden van de schoolvereniging. Leden mogen meebeslissen over het beleid van CorDeo.

De IC vertegenwoordigt de leden uit Harderwijk bij vergaderingen van CorDeo. Als CorDeo ergens een besluit over moet nemen dan zal deze commissie de mening van de Harderwijker leden overbrengen en namens hen stemmen. Daarom is het van groot belang om lid te worden. Daarnaast is de IC het ‘lokale gezicht’ van CorDeo.

Als je vragen of opmerkingen hebt dan horen we dat graag. Je kunt ons bereiken via ic@gbsfontanus.nl.