Kanjertraining

Kanjertraining

Op GBS Fontanus werken we met de Kanjertraining. De Kanjertraining is een volwaardige methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en streeft de volgende doelen na:

– Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
– Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
– Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
– Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
– Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
– Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJI, omdat is bewezen dat deze methode effectief is bij pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden. De Kanjertraining is in feite meer dan alleen een methode; het helpt de leerkrachten van GBS Fontanus om de christelijke identiteit praktisch vorm te geven in het pedagogisch handelen.

Christelijke identiteit

GBS Fontanus verwoordt in haar visie op christelijk onderwijs dat zij kinderen helpt groeien in het licht van Gods liefde.
Dit ‘groeien’ houdt in dat de school als taak heeft om kinderen te helpen zich te ontwikkelen tot stabiele, in Gods Woord gewortelde jongvolwassenen. Hierbij hoort ook de ontwikkeling van de eigenwaarde, het op een liefdevolle manier ontvangen/geven van kritiek, en het reflecteren op eigen handelen.

De Kanjertraining helpt om deze visie vorm te geven. Hoe ga je met elkaar om? Heb je respect voor de eigenheid van een ander? Ben je te vertrouwen? En ook: hoe kijk je naar jezelf? Weet je dat je waardevol bent? Maar het gaat verder dan respect. Hoe geef je Gods liefde vorm? Wat betekent dat voor hoe je met elkaar omgaat?

Alle leerkrachten op GBS Fontanus hebben de meerdaagse basistrainingen gevolgd die nodig zijn voor een effectieve uitvoering van de Kanjerlessen.