Missie & Visie

Missie

Wij gaan voor goed onderwijs met de Bijbel als bron, waarbij kinderen hun talenten ontdekken en groeien in Gods liefde.

Visie   

GBS Fontanus is een Bijbelgetrouwe school. Vanuit ons geloof in God en Zijn liefde voor ons, willen we leerlingen helpen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun unieke talenten. We willen de leerlingen die ons zijn toevertrouwd, een veilige en uitdagende leeromgeving bieden, waarin een kind zichzelf mag en kan zijn en kan groeien zoals het bedoeld is.