Plusaanbod

Op GBS Fontanus is er naast de reguliere groepen ook een zogenoemde ‘plusgroep’.
In de plusgroep kunnen meer- en hoogbegaafde leerlingen met elkaar werken aan andere activiteiten. De plusgroep heeft twee doelen: de begaafde leerling wordt uitgedaagd om zich cognitief verder te ontwikkelen, maar ook om samen te werken met anderen. Dit laatste doet ook een beroep op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Er kunnen allerlei onderwerpen worden behandeld die in het reguliere lesprogramma niet voorkomen.

Er is in de plusgroep veel aandacht voor het ‘leren leren’ en het leerproces. Ondertussen blijft de aandacht voor deze begaafde leerlingen binnen hun eigen groep intact. De leerlingen die ervoor in aanmerking komen, zoeken we eerst in de groepen 4, 5, 6, 7 en 8. In de tweede helft van groep 3 bekijken we welke leerlingen de plusgroep nodig hebben. De eigen leerkracht en de plusgroep-leerkracht hebben regelmatig overleg over de leerling en zijn/haar handelingsplan. De plusgroep-leerkracht geeft aanbevelingen voor in de klas. Ook worden er regelmatig gesprekken met ouders gevoerd en mogen de ouders twee keer per jaar komen kijken in de plusgroep.