Samen op Aarde

Verwondering
Leerlingen op GBS Fontanus krijgen geen geschiedenis, aardrijkskunde of natuur en techniek. Tenminste, dat denken ze. Wij werken met Samen op Aarde, onderdeel van DaVinci wereldoriëntatie. Alle vakken die onder wereldoriëntatie vallen, worden nu thematisch aangeboden in één lessenserie.

De kinderen werken met thema’s vanuit nieuwsgierigheid en verwondering. Leerkrachten krijgen bij DaVinci de rol waarvoor ze ooit voor het onderwijs kozen: die van coach die kinderen individueel begeleidt zodat zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Basiskennis
Elke week start met een basisles, waarin kinderen kennismaken met een nieuw onderwerp. Zonder basiskennis kom je niet veel verder. De rest van de week werken ze aan creatieve, uitdagende verwerkingsopdrachten. Deze opdrachten komen vaak uit de kinderen zelf.

Themawerkstuk
Naast de verwerkingsopdrachten per onderwerp, maken alle kinderen in de midden- en bovenbouw één themawerkstuk per thema. Het onderwerp en de uitwerking kiezen ze helemaal zelf. Aan een mooi themawerkstuk gaan soms weken of zelfs maanden van onderzoek vooraf. Zo leren kinderen hun creatieve talenten te koppelen aan het stellen van goede denkvragen: onderzoekers in wording! Moeilijk, maar met de juiste begeleiding van de leerkracht worden indrukwekkende resultaten behaald.