Talentenarchipel

Talentontwikkeling
Op GBS Fontanus leert ieder kind Gods liefde kennen, Jezus te volgen en zijn of haar eigen talenten te ontdekken, ontwikkelen en gebruiken. We willen ieder kind leren medeverantwoordelijk te zijn voor zijn of haar eigen ontwikkeling.

‘Talent is het hebben van een unieke gave, een natuurlijke aanleg. Talent wordt zichtbaar in elke activiteit die moeiteloos gaat en die je voldoening geeft.’ (Luc de Wulf) God heeft dit al in de basis in je gelegd. God weet hoe jij bent bedoeld. Je mag de talenten, die door God aan je gegeven zijn, tot eer van Zijn naam in zetten.

Talentenarchipel
We maken op GBS Fontanus gebruik van De Talentenarchipel om kinderen ruimte te geven om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. De Talentenarchipel helpt ons om breed te kijken naar kinderen en hun ontwikkeling. We helpen de leerlingen ontdekken wat hun talenten
zijn, zodat ze deze ook kunnen benoemen en we helpen hen om zichzelf te zijn en te laten zien. Zo leren we onze leerlingen trots te zijn op wie ze zijn en wat ze kunnen. Dit geeft de leerlingen zelfvertrouwen en helpt bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.

We willen stimuleren dat de leerlingen enthousiast en gemotiveerd werken en leren en denken in mogelijkheden en kansen. We maken onder andere gebruik van samenwerkend leren. Zo leren kinderen ván en mét elkaar!

Op deze manier werken we ook als team samen. We worden ons bewust van onze eigen talenten en kunnen deze vervolgens inzetten in de school. Hierbij denken we in mogelijkheden en kansen.

Naar de ouders communiceren we wat ‘werken met De Talentenarchipel’ inhoudt en hoe we daar in de klas mee werken. In het portfolio kunnen de ouders (en ook het kind zelf) zien hoe ze zich ontwikkelen en welke talenten naar voren komen.

Video
Bekijk onderstaande video om een nog beter beeld te krijgen bij het werken met en vanuit talenten.