Team

Directeur
Petra Veefkind is als directeur integraal verantwoordelijk voor de organisatie en het onderwijskundig beleid van GBS Fontanus. Zij is drie dagen per week aanwezig en bereikbaar op: petraveefkind@cordeoscholen.nl
Administratie
Fransiska Padding
administratie@gbsfontanus.nl

Leerkrachten
Dinja van Ark
Janneke van den Brink
Rianne Drost
Lidy Haaksema
Christa Smit
Neline Lindeboom
Lubbien Maat
Thea Oudekerk
Hans de Ruiter
Anne Scherff
Annely Stegeman

Flexgroepleerkracht
Rianne Drost
Onderwijsassistentie en RT
Rianne Rus
Marlies Torn
IB
Johanneke Nagelhout
Rianne Drost